1.
ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ(Euthymios N. TSIGARIDAS) ΕΝ. Αμφίγραπτη εικόνα στο βυζαντινό μουσείο Καστοριάς. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 22 Σεπτέμβριος 2018 [παρατίθεται 24 Μάρτιος 2023];39:375-86. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18573