1.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Alexandros ANAGNOSTOPOULOS) Α. Εικόνα του Χριστού Μεγάλου Αρχιερέα στη μονή Ρουσάνου Μετεώρων αποδιδόμενη στον Θεοφάνη τον Κρήτα. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 22 Σεπτέμβριος 2018 [παρατίθεται 27 Μάρτιος 2023];39:387-98. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18574