1.
ΣΤΡΑΤΗ (Angeliki STRATI) Α. Η ζωγραφική του Δαβίδ του Σελενιτσιώτη στον ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Καστοριά (1727). Σχόλια και παρατηρήσεις. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 22 Σεπτέμβριος 2018 [παρατίθεται 1 Απρίλιος 2023];39:399-414. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18576