1.
ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ (Nafsika PANSELINOU) Ν. Τρίπτυχο με την παράσταση της Παναγίας Ρόδον το Αμάραντον και Αγίων. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 22 Σεπτέμβριος 2018 [παρατίθεται 24 Μάρτιος 2023];39:415-26. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18577