1.
ΛΙΑΚΟΣ Δ. Παρατηρήσεις σε παναγιάρια της μονής Βατοπεδίου (14ος-16ος αιώνες). ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 22 Σεπτέμβριος 2018 [παρατίθεται 1 Απρίλιος 2023];39:427-38. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18578