1.
ΚΟΥΜΟΥΣΗ (Anastasia KOUMOUSSI) Α. Η λειψανοθήκη της κάρας του Αποστόλου Ανδρέα και ο Θωμάς Παλαιολόγος. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 22 Σεπτέμβριος 2018 [παρατίθεται 13 Ιούλιος 2024];39:439-57. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18579