1.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ (Nano CHATZIDAKI) Ν. Ε. Ν. Τσιγαρίδας, Καστοριά. Κέντρο ζωγραφικής την εποχή των Παλαιολόγων (1360-1450). ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 22 Σεπτέμβριος 2018 [παρατίθεται 10 Ιούνιος 2023];39:455-7. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18580