1.
ΣΥΘΙΑΚΑΚΗ (Vassiliki SΥΤΗΙΑΚΑΚΙ) Β. Προκαταρκτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αρχαιολογικής έρευνας στον ναό του Αγίου Τίτου Γόρτυνας κατά τα έτη 2013-2015. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 8 Δεκέμβριος 2019 [παρατίθεται 26 Μάρτιος 2023];40:61-86. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/21809