1.
ΜΑΝΟΥΣΟΥ - ΝΤΕΛΛΑ (Katerina MANOUSSOU - NTELLA) Κ, Ντέλλας (Giorgos NTELLAS) Γ. Η ανατολική συνοικία του μπούργκου της πόλης της Ρόδου. Πολεοδομικοί και αρχιτεκτονικοί μετασχηματισμοί. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 8 Δεκέμβριος 2019 [παρατίθεται 26 Μάρτιος 2023];40:139-60. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/21819