1.
ΣΤΡΑΤΗ (Angeliki STRATI) Α. Άγνωστες φορητές εικόνες του ζωγράφου Ιωάννη, γιου του Θεοδώρου, από τη Γράμμοστα, στην Καστοριά. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 8 Δεκέμβριος 2019 [παρατίθεται 4 Ιούνιος 2023];40:299-323. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/21835