1.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Anastasia VASSILIOU) Α. Πρώιμη γραπτή κεραμική με πράσινο και καστανό χρώμα από το μεσοβυζαντινό Άργος. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 8 Δεκέμβριος 2019 [παρατίθεται 26 Μάρτιος 2023];40:373-400. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/21853