1.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Πρωτοσέλιδα. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 4 Αύγουστος 2021 [παρατίθεται 3 Μάρτιος 2024];41:Ι-ΧΙΙΙ. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/26173