1.
ΚΑΠΠΑΣ (Michalis KAPPAS) Μ, ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ (Giorgos FOUSTERIS) Γ. Απεικονίσεις ἁγίου Λέοντος τοῦ νέου τοῦ ἐν Μεθώνῃ λάμψαντος: Η διάδοση της τιμής ενός αγίου στην υστεροβυζαντινή Πελοπόννησο και τη βενετική Κρήτη. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 27 Ιανουάριος 2023 [παρατίθεται 8 Ιούνιος 2023];42:93-128. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/32389