1.
ΜΠΟΥΡΑΣ Χ. Η αρχιτεκτονική της Παναγίας του Μουχλίου στην Κωνσταντινούπολη. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 6 Ιούλιος 2011 [παρατίθεται 23 Ιούνιος 2024];26:35-50. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4126