1.
ΣΕΜΟΓΛΟΥ Α. Ο καλλιτεχνικός «δυϊσμός» στην εντοίχια εκκλησιαστική ζωγραφική του 16ου αιώνα στην Ελλάδα. Συμβολή στη μελέτη του γραπτού κοσμήματος. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 6 Ιούλιος 2011 [παρατίθεται 27 Μάρτιος 2023];22:287-96. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4179