1.
ΓΚΙΟΛΕΣ Ν. Οι Δέκα Άγιοι Μάρτυρες των Μεγάρων, η εποχή επανεμφάνισής τους και τα κατάλοιπα των παλαιοχριστιανικών μαρτυρίων τους. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 6 Ιούλιος 2011 [παρατίθεται 24 Φεβρουάριος 2024];23:83-98. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4194