1.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. Οι γραμματικές γνώσεις των ζωγράφων. Ένα παράδειγμα σχετικού προβληματισμού από τη Μάνη. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 6 Ιούλιος 2011 [παρατίθεται 12 Αύγουστος 2022];24:185-94. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4223