1.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. Παρατηρήσεις για ένα τοπικό «εργαστήρι» στην περιοχή της Επιδαύρου Λιμηράς. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 6 Ιούλιος 2011 [παρατίθεται 17 Αύγουστος 2022];27:193-206. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4273