1.
ΣΚΩΤΤΗ Τ-Π. Το όραμα του προφήτη Ησαΐα στο ψαλτήριο Βατοπεδίου 760 και η απεικόνιση του θέματος την εποχή των Κομνηνών. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 23 Νοέμβριος 2011 [παρατίθεται 20 Ιούνιος 2024];28:181-92. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4332