1.
ΞΑΝΘΑΚΗ Θ. Ο θεομητορικός κύκλος στον ναό της Αγίας Ματρώνας στην Κίμωλο. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 23 Νοέμβριος 2011 [παρατίθεται 14 Ιούνιος 2024];29:169-84. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4359