1.
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Ν. Ο Greco του Antonio Palomino. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 23 Νοέμβριος 2011 [παρατίθεται 29 Σεπτέμβριος 2023];29:185-94. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4360