1.
ΜΠΟΥΡΑΣ Χ. Μνείες οικοδομών, μαστόρων και κατασκευαστών στο μέσο και το ύστερο Βυζάντιο. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 23 Νοέμβριος 2011 [παρατίθεται 23 Ιούνιος 2024];31:11-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4396