1.
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ - ΜΠΟΥΡΑ Λ. Ο εξωνάρθηκας του καθολικού του Οσίου Λουκά Φωκίδος (πίν. 3-14). ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 11 Ιανουάριος 1972 [παρατίθεται 27 Ιούνιος 2022];6:13-28. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4503