1.
ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΝΒ. Ο ναός του Άϊ-Λέου εις το Μπρίκι της Μάνης (πίν. 43-52). ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 11 Ιανουάριος 1972 [παρατίθεται 25 Ιούνιος 2022];6:146-68. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4509