1.
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. Φύλλα εικονογραφημένου κώδικος της Αποκαλύψεως (πίν. 57-63). ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 11 Ιανουάριος 1972 [παρατίθεται 28 Ιούνιος 2022];6:180-9. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4511