1.
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Μ. Προβλήματα της εικονογραφίας του τρούλλου του ναού Αγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκης (πίν. 65-70). ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 11 Ιανουάριος 1972 [παρατίθεται 28 Ιούνιος 2022];6:191-204. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4512