1.
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙE. Ο Sebastiano Serlio στα μοναστήρια της Κρήτης (πίν. 85-90). ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 11 Ιανουάριος 1972 [παρατίθεται 28 Ιούνιος 2022];6:233-45. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4514