1.
ΜΠΟΥΡΑΣ Χ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Λιγουριού Αργολίδος (πίν. 1-6). ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 11 Ιανουάριος 1974 [παρατίθεται 5 Οκτώβριος 2022];7:1-30. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4515