1.
ΜΟΥΡΙΚΗ Ν. Oι βυζαντινές τοιχογραφίες των παρεκκλησίων της σπηλιάς Πεντέλης (πίν. 20-44). ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 11 Ιανουάριος 1974 [παρατίθεται 21 Απρίλιος 2024];7:79-119. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4520