1.
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. Διόρθωσις. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 11 Ιανουάριος 1974 [παρατίθεται 29 Σεπτέμβριος 2022];7:120. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4521