1.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. Μερικές παρατηρήσεις στις προοπτικές συμβάσεις μιας εικόνας του Ανδρέα Ρίτζου (πίν. 99-102). ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 11 Ιανουάριος 1979 [παρατίθεται 12 Αύγουστος 2022];9:249-60. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4550