1.
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙE. Παραστάσεις εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης, της Βενετίας και της Κρήτης σε φορητές μεταβυζαντινές εικόνες (πίν. 35-42). ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 11 Ιανουάριος 1981 [παρατίθεται 19 Αύγουστος 2022];10:181-98. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4569