1.
ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ Ε. Άγιος Νικόλαος στο Καμπινάρι Πλάτσας στη Μάνη. Παρατηρήσεις στο γλυπτό διάκοσμο του τέμπλου. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 10 Μάρτιος 2014 [παρατίθεται 8 Ιούνιος 2023];33:105-18. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4818