1.
ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΗ Σ. Επένδυση εικόνας της Αγίας Παρασκευής στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 10 Μάρτιος 2014 [παρατίθεται 20 Ιούνιος 2024];33:323-32. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4837