1.
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Α. Ομιλία του κ. Αδαμαντίου περί των ψηφιδωτών του ναού Δαφνίου. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 1 Απρίλιος 2013 [παρατίθεται 14 Αύγουστος 2022];2(1-2):75-9. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4855