1.
ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΓ. Η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου παρά τας Σέρρας. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 1 Απρίλιος 2013 [παρατίθεται 26 Ιούνιος 2022];3(1-2):3-14. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4862