1.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙ. Αι παλαιαί εκκλησίαι Τρικκάλων και οι δύο Βησσαρίωνες Λαρίσης. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 1 Απρίλιος 2013 [παρατίθεται 29 Ιούνιος 2022];3(1-2):15-34. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4863