1.
ΓΟΥΔΑΣ Μ. Βυζαντιακά γράμματα της εν Άθω Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Ορισμός του δεσπότου Δημητρίου του Παλαιολόγου. Απολυθείς κατά μήνα Ιούλιον της Ι’ ινδικτιώνος του 6970=1462 έτους. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 1 Απρίλιος 2013 [παρατίθεται 2 Ιούλιος 2022];3(1-2):35-48. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4864