1.
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΓ. Οι διάφοροι τρόποι της βυζαντινής αγιογραφίας επί τη βάσει της ερμηνείας των ζωγράφων. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 1 Απρίλιος 2013 [παρατίθεται 2 Ιούλιος 2022];3(1-2):49-61. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4865