1.
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΚ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Α. Ανέκδοτα βυζαντινά μνημεία εν Θράκη. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 1 Απρίλιος 2013 [παρατίθεται 29 Ιούνιος 2022];3(1-2):62-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4866