1.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΜΠ. Περί της μη τελέσεως γάμων τον Μάϊον. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 1 Απρίλιος 2013 [παρατίθεται 3 Ιούλιος 2022];3(1-2):77-8. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4868