1.
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Α. Η βυζαντινή τέχνη ως πρόδρομος της ευρωπαϊκής. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 1 Απρίλιος 2013 [παρατίθεται 26 Ιούνιος 2022];3(1-2):79-82. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4869