1.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Βιβλιογραφία. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 1 Απρίλιος 2013 [παρατίθεται 4 Ιούλιος 2022];3(1-2):83-9. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4870