1.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Α. Συγχωρητική ευχή του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Αθανασίου. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 1 Απρίλιος 2013 [παρατίθεται 1 Ιούλιος 2022];3(1-2):90-1. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4871