1.
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ Α. Ευάγγελος Στράτης. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 1 Απρίλιος 2013 [παρατίθεται 1 Ιούλιος 2022];3(1-2):94-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4873