1.
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Φύλαξ (Περίληψις). ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 1 Απρίλιος 2013 [παρατίθεται 28 Μάιος 2024];1:18. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4884