1.
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Αι επισκευαί του Δαφνίου. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 26 Απρίλιος 1894 [παρατίθεται 27 Φεβρουάριος 2024];2:63-4. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5024