1.
ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ Γ. Εκθέσεις του αντιπροέδρου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας προς το Δ. Συμβούλιον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Αρχαιολογικής Εταιρείας (περί των μωσαϊκών της Μονής Δαφνίου). ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 26 Απρίλιος 1894 [παρατίθεται 27 Μάρτιος 2023];2:65-79. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5025