1.
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥΣ ΔΓ. Η Παναγία των Αθηνών. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 26 Απρίλιος 1894 [παρατίθεται 17 Ιούνιος 2024];2:80-1. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5026