1.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. Ανακοίνωσις περί του ογδόου μονογράμματος του εν Πάρω ναού της Εκατονταπυλιανής. ΔελτίονΧΑΕ [διαδίκτυο]. 26 Απρίλιος 1894 [παρατίθεται 2 Απρίλιος 2023];2:99-100. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/5031